Ergofysio Fysiotheraphie Dry Needling Friesland, ook Sportblessures en Medical Taping

Arbeidsdeskundig advies en werkplekonderzoek

De arbeidsdeskundige(AD) kan de vertaling maken tussen de door de bedrijfsarts opgestelde belastbaarheid en taken, functies en beroepen. Daarnaast heeft hij een grote kennis van de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en functieanalyses.

Inschakelen?

AD onderzoek is de moeite waard wanneer de werknemer gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt is. De belastbaarheid en de arbeidsbelasting staan centraal. Hierbij wordt gekeken naar passend werk in combinatie met opleiding en mogelijkheden. De re-integratie kan zowel intern (1e spoor) als extern (2e spoor).

Een arbeidsdeskundig onderzoek is noodzakelijk als een medewerker langer dan twee jaar ziek dreigt te zijn en/of niet terug kan keren op een functie binnen het bedrijf.

WIA-aanvraag

Door het inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt voldaan aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan de werkgever stelt. Daarnaast werkt het kostenbesparend en voorkomt het mogelijke boetes van het UWV.

Hoe meer je van jezelf begrijpt des te meer weet je anderen te waarderen

Arbeidsdeskundig onderzoeken werkplekonderzoek Oudega Friesland