Ergofysio Fysiotheraphie Dry Needling Friesland, ook Sportblessures en Medical Taping

Ergonomisch consult / Werkplekonderzoek (WPO)

Tijdens een ergonomisch consult neemt de arbeidsdeskundige / therapeut verschillende aspecten van de werkplek door met de werknemer en werkgever. Het meubilair wordt goed ingesteld, de werkhoudingen worden doorgenomen en er worden verschillende instructies gegeven. Zo worden pauzegedrag, ontspanning, het werktempo, en andere aspecten, die voor deze persoon mogelijk relevant zijn besproken.

Het werkplekonderzoek (WPO) is een zeer volledige manier van het beoordelen van de werksituatie. Tijdens het werkplekonderzoek neemt de therapeut alle aspecten van het werk met de medewerker door. Alle werkhoudingen en bewegingen worden geanalyseerd en verbeterd. Alle werkgerelateerde factoren worden doorgenomen en er worden afspraken gemaakt om problemen op te lossen of bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

Door gebruik te maken van foto’s wordt in het verslag geïllustreerd welke ergonomische en houdingtechnische aanpassingen kunnen worden uitgevoerd voor een optimale werksituatie. Het verslag van het werkplekonderzoek is onderdeel van het medische dossier en wordt daarom niet in zijn geheel naar de werkgever toegestuurd. De medewerker en indien van toepassing de bedrijfsarts, ontvangen het verslag wel in zijn geheel.

Dit onderzoek wordt meestal gedaan op aanvraag van het arbeidsre-integratiebedrijf, de bedrijfsarts, de Arbo-dienst of de verzekering.

Wie

Het werkplekonderzoek is bedoeld voor medewerkers die fysieke klachten hebben en hierdoor dreigen uit te vallen of bezig zijn met een re-integratietraject. Tijdens het werkplekonderzoek wordt de werkplek ingesteld en worden knelpunten zo goed mogelijk geanalyseerd en zo mogelijk opgelost.

Na afloop van een werkplekonderzoek:

Je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen bij info@ergofysio.nl
of door te bellen naar Wilfred Faber 06 22756646

Als je weet wat bij je past
heb je veel meer lol in de dingen die je doet

Ergonomisch consult / Werkplekonderzoek (WPO) Oudega Friesland