Ergofysio Fysiotheraphie Dry Needling Friesland, ook Sportblessures en Medical Taping

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Mijander biedt coaching op basis van ACT.
Het doel van ACT is je te helpen een vol, rijk en zinvol leven te leiden, waarin je effectief omgaat met obstakels die je onvermijdelijk op je pad tegen zult komen. ACT helpt je om beter om te gaan met problemen, vervelende gedachten of gevoelens die je in de weg zitten om je leven te leiden zoals jij dat zou willen. Met behulp van ACT ga je investeren in die dingen in je leven die voor jou waardevol zijn en kom je in beweging. ACT doet dit aan de hand van zes krachtige principes die gezamenlijk je psychologische flexibiliteit vergroten. Coaching op basis van ACT betekent dat er veel ervaringsgerichte oefeningen en opdrachten gedaan worden.

ACT bestaat uit twee onderdelen Acceptance & Commitment

Acceptance
Hier leer je om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je staat stil bij vervelende gevoelens, je neemt afstand van moeilijke gedachten, je gaat op een andere manier naar jezelf kijken, je leert je aandacht te richten in het hier en nu. Door hier mee aan de slag te gaan loop je minder snel vast.

Commitment
Bij het Commitment deel investeer je in jezelf. Je staat stil bij wat voor jou echt belangrijk is in je leven. Je gaat investeren in die dingen die er voor jou toe doen. Je maakt een concreet plan.

Door deze twee onderdelen wordt je persoonlijke veerkracht ontwikkeld.
Je laat je niet langer tegenhouden door obstakels om de dingen te doen die voor jou van waarde zijn. Hierdoor kan je weer voluit leven.

ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt. Je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.

ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

Om te ontkiemen zijn rust
ruimte en duisternis onontbeerlijk